Vysokoškolské vzdělání - soukromý či veřejný statek?

Autor práce: Sedláková, Simona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Minárik, Pavol
Osoba oponující práci: Czesaný, Slavoj

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vysokoškolské vzdělání - soukromý či veřejný statek?
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářské práce se zabývá charakteristikou statku vysokoškolské vzdělání z pohledu chicagské teorie lidského kapitálu a teorie veřejných a smíšených statků. Zkoumá, jak tyto teorie korespondují s historickým vývojem vysokoškolského systému na českém území. Na základě zjištěných skutečností vyhodnocuje, který teoretický přístup odpovídá realitě a jaká je implikace tohoto přístupu vzhledem k efektivnímu způsobu poskytování a financování vysokoškolského vzdělání.
Klíčová slova: historie Univerzity Karlovy; externality; veřejné statky; vysokoškolské vzdělání; Lidský kapitál

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vysokoškolské vzdělání - soukromý či veřejný statek?
Překlad názvu: University Education - A Private, or Public Good?
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Tato bakalářské práce se zabývá charakteristikou statku vysokoškolské vzdělání z pohledu chicagské teorie lidského kapitálu a teorie veřejných a smíšených statků. Zkoumá, jak tyto teorie korespondují s historickým vývojem vysokoškolského systému na českém území. Na základě zjištěných skutečností vyhodnocuje, který teoretický přístup odpovídá realitě a jaká je implikace tohoto přístupu vzhledem k efektivnímu způsobu poskytování a financování vysokoškolského vzdělání.
Klíčová slova: historie Univerzity Karlovy; externality; veřejné statky; vysokoškolské vzdělání; Lidský kapitál

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 5. 2008
Datum podání práce: 18. 5. 2008
Datum obhajoby: 26.06.2008
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce9224_xseds05.pdf [256,36 kB]
Oponentura6141_czes01.pdf [166,31 kB]
Hodnocení vedoucího9224_minp01.pdf [166,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/9224/podrobnosti