MOTIVACE VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÝCH ŽEN ZAKLÁDAT RODINY A MOTIVACE STÁTU SE TOUTO PROBLEMATIKOU ZABÝVAT

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
MOTIVACE VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÝCH ŽEN ZAKLÁDAT RODINY A MOTIVACE STÁTU SE TOUTO PROBLEMATIKOU ZABÝVAT
Autor práce:
Šimková, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Bartůsková, Lucia
Osoba oponující práci:
Poláková, Olga
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá motivacemi studentek vysokých škol a vysokoškolsky vzdělaných žen zakládat rodiny. Zkoumá porodnost této skupiny žen v kontextu velmi nízké celkové porodnosti v České republice. Cílem práce je zanalyzovat specifické postavení vysokoškolaček, zjistit jejich životní preference a pojmenovat společné znaky, které vysokoškolsky vzdělané ženy ovlivňují při rozhodování o zakládání rodiny. Dalším záměrem práce je pojmenovat nové trendy v dnešní společnosti. Práce obsahuje také možnosti, které by mohly být předlohou pro nová opatření podporující porodnost nejen vysokoškolsky vzdělaných českých žen. Práce předkládá výsledky dotazníkového šetření a případové studie, které mají za cíl lépe pochopit situaci cílové skupiny vysoškolasky vzdělaných žen a tím pochopit důvody, které vedou tyto ženy k odkládání rodičovství či dokonce k neplodnosti.
Klíčová slova:
Vysokoškolsky vzdělané ženy; Mateřství; Porodnost; Rodinná politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 3. 2013
Datum podání práce:
1. 6. 2013
Datum obhajoby:
20.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42281_xsimk18.pdf [1,37 MB]
Oponentura:
32483_polak.pdf [280,15 kB]
Hodnocení vedoucího:
42281_xszal03.pdf [276,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42281/podrobnosti