Strategické plánování v neziskové organizaci

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategické plánování v neziskové organizaci
Autor práce:
Doležalová, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Nový, Jan
Osoba oponující práci:
Sedláková, Jaroslava
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor is to use the theoretical knowledege of strategic planning and individual steps to apply to me the chosen non-profit organization. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and the other practical. The theoretical part describes the procedure used and methods of strategic planning in the business and non-business sphere. In the practical part of the strategic planning process is applied to the selected non-profit organization. There are analyzed the internal and external environment of the organization, and also prepared a SWOT analysis. Based on the information provided for the mission and objectives of the organization is a nonprofit organization recommended oprimal strategy.
Klíčová slova:
non-profit organizations; strategic planning; strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 10. 2012
Datum podání práce:
30. 4. 2013
Datum obhajoby:
07.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42636_xdolk00.pdf [1,05 MB]
Oponentura:
31169_sedlakov.pdf [141,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
42636_novyja.pdf [34,33 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42636/podrobnosti