Závazky dlužníků v konkurzu (ukončená řízení v roce 2012)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Závazky dlužníků v konkurzu (ukončená řízení v roce 2012)
Autor práce:
Jeřábek, Filip
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Randáková, Monika
Osoba oponující práci:
Bokšová, Jiřina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on the main characteristics of bankruptcy. In the section devoted to the theoretical facts, there is a short description of individual subjects and differences between the particular types of receivables as well as the essence of debtor's estate are described. The end of this section is dealing with the legal procedure of bankruptcy -- from submitting the proposal through declaring bankruptcy to monetization of all debtor's assets and drafting of the final report. The analytical part of this work is focused on the statistical comparison of all legal proceedings ended by December 31, 2012. Those will be analysed in detail by territory and by the legal form of the debtor's. The percentage of the satisfaction of the debts, the length of the legal action and the type and period of running a business of the debtor will be illustrated using graphs. All of them on an absolute and a relative basis.
Klíčová slova:
length of the process; degree of satisfaction; statistical comparisons; final report; legal proceedings; estate; receivable; debtor; bankruptcy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 2. 2013
Datum podání práce:
15. 5. 2013
Datum obhajoby:
25.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42873_xjerf00.pdf [786,88 kB]
Veřejná příloha:
8615_xjerf00.xlsx [412,62 kB]
Oponentura:
31975_boksova.pdf [29,87 kB]
Hodnocení vedoucího:
42873_randakm.pdf [245,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42873/podrobnosti