Management consulting career entry: In-depth overview & strategic analysis of the critical recruitment factors with special emphasis on CEMS graduates

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Management consulting career entry: In-depth overview & strategic analysis of the critical recruitment factors with special emphasis on CEMS graduates
Autor práce:
Levrincová, Alexandra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hnilica, Jiří
Osoba oponující práci:
Šabata, Ondřej
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Recruitment process of any selected company calls the attention of almost every current graduate. The thesis looks closely on a specific recruiting process in management consulting, analyzes its key recruitment factors, tests them among the students from University of Economics, Prague and provides recommendations to two main stakeholders; the university and the students. The theoretical part of the work deals with the general information about consulting, outlines the development of the industry, describes its main players and points out the detailed recruiting process step by step to benefit any potential candidate. The practical part focuses on a qualitative and quantitative research among the students from different faculties at VSE which tested the general profiles of the students with special emphasis on CEMS graduates. The analyzed results showed clear outcomes upon which I was able to provide recommendations for improvement to the stakeholders.
Klíčová slova:
career; students; recruiting process; management consulting; University of Economics, Prague; CEMS; graduates

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 1. 2012
Datum podání práce:
5. 5. 2012
Datum obhajoby:
07.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36296_xleva04.pdf [2,17 MB]
Oponentura:
27359_Šabata.pdf [129,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
36296_hnilica.pdf [100,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36296/podrobnosti