Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v CHKO Železné hory

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v CHKO Železné hory
Autor práce:
Řeháková, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Indrová, Jarmila
Osoba oponující práci:
Chaloupka, Radek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with the issue of sustainable tourism development in protected landscape area of the Iron Mountains. The main objective is to evaluate the current status and potential of the region on issues of sustainable tourism development, sustainable forms of tourism and evaluate conservation in the PLA Iron Mountain. The theoretical part is devoted to sustainable development, sustainable development of tourism and the area of the Iron Mountains. The practical part is to map the nature and landscape protection in the PLA Iron Mountain with regard to small-scale protected areas and analyze friendly forms of tourism. Followed by evaluation of the awareness of sustainable development of the territory by questionnaire from the perspective of local public administration in tourism, residents PLA and business owners. Last theoretical part is the SWOT analysis and recommendations for the future.
Klíčová slova:
sustainable tourism development; friendly forms of tourism; PLA Iron Mountain

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 5. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
05.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57516_rehj00.pdf [1,90 MB]
Oponentura:
52082_Chaloupka.pdf [61,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
57516_indrova.pdf [61,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57516/podrobnosti