Vliv německých přímých investic na česko-německou spolupráci

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv německých přímých investic na česko-německou spolupráci
Autor práce:
Cíchová, Magda
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zamykalová, Miroslava
Osoba oponující práci:
Hrbik, Peter
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis is devoted to a topic of German direct investment and their impact on Czech-German cooperation. The thesis classifies foreign direct investment, investment incentives, location factors and their effects on domestic enterprises and host country. The thesis further deals with the inward flow of German investment and examines the role of German direct investment in the Czech Republic. Finally, based on personal consultations and questionnaire, the thesis evaluates the impact of Ger-man direct investment on the Czech market.
Klíčová slova:
Czech-German cooperation; location factors; Federal Republic of Germany; Czech Republic; impacts of foreign direct investment; foreign direct investment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 6. 2016
Datum podání práce:
30. 4. 2017
Datum obhajoby:
23.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57896_cicm00.pdf [1,53 MB]
Veřejná příloha:
15118_cicm00.pdf [194,24 kB]
Veřejná příloha:
15119_cicm00.pdf [107,64 kB]
Veřejná příloha:
15120_cicm00.pdf [218,60 kB]
Veřejná příloha:
15121_cicm00.pdf [151,00 kB]
Veřejná příloha:
15122_cicm00.pdf [247,96 kB]
Oponentura:
51674_Hrbik.pdf [70,63 kB]
Hodnocení vedoucího:
57896_zamykalo.pdf [60,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57896/podrobnosti