Vliv německých přímých investic na česko-německou spolupráci

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv německých přímých investic na česko-německou spolupráci
Autor práce:
Cíchová, Magda
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Zamykalová, Miroslava
Osoba oponující práci:
Hrbik, Peter
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá tématem německých přímých investic a jejich vlivem na česko-německou spolupráci. Klasifikuje přímé zahraniční investice, investiční pobídky, lokalizační faktory a jejich efekty na domácí podniky a hostitelskou zemi. Práce popisuje vývoj přílivu a stavu německých přímých investic v České republice, jejich strukturu a hlavní poskytovatele. Hodnotí vliv investic pocházejících ze Spolkové republiky Německo skrze mínění institucí a firem na základě osobních konzul-tací a dotazníkového šetření.
Klíčová slova:
Česká republika; přímá zahraniční investice; Spolková republika Německo; efekty přímé zahraniční investice; lokalizační faktory; česko-německá spolupráce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 6. 2016
Datum podání práce:
30. 4. 2017
Datum obhajoby:
23.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57896_cicm00.pdf [1,53 MB]
Veřejná příloha:
15118_cicm00.pdf [194,24 kB]
Veřejná příloha:
15119_cicm00.pdf [107,64 kB]
Veřejná příloha:
15120_cicm00.pdf [218,60 kB]
Veřejná příloha:
15121_cicm00.pdf [151,00 kB]
Veřejná příloha:
15122_cicm00.pdf [247,96 kB]
Oponentura:
51674_Hrbik.pdf [70,63 kB]
Hodnocení vedoucího:
57896_zamykalo.pdf [60,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57896/podrobnosti