Zhodnocení finančního zdraví VOD Plavsko

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zhodnocení finančního zdraví VOD Plavsko
Autor práce:
Vlachová, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hajdíková, Taťána
Osoba oponující práci:
Kozáková, Petra
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví výrobně obchodního družstva v letech 2011-2015. V teoretické části práce budou popsány nástroje finanční analýzy a vybrané bankrotní a bonitní modely vhodné pro použití v odvětví, ve kterém se družstvo nachází. V praktické části bude provedeno samotné zkoumání. Cílem práce je zhodnotit finanční zdraví VOD Plavsko za období 2011-2015 a vydat doporučení, která problémy odstraní.
Klíčová slova:
výkaz zisku a ztráty; rozvaha; bankrotní a bonitní modely; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 10. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
01.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59224_xvlat07.pdf [2,80 MB]
Oponentura:
51313_qkozp05.pdf [37,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
59224_kozlova.pdf [270,78 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59224/podrobnosti