GPS a navigační aplikace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
GPS a navigační aplikace
Autor práce:
Kouba, Václav
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Luc, Ladislav
Osoba oponující práci:
Novotný, Jakub
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on GPS and navigation applications. The first part of the thesis consists of theoretical basics to familiarize the reader with GPS, its development, areas of use. Currently, built in navigation devices and navigation applications in smartphones are used separately, but nowadays its to be connected together. In the second part today’s GPS navigation applications are analyzed and compared based on the selected criteria and it is verified if the navigation applications for smartphones can replace the built in solution of BMW X5. The applications are compared based on their functions. The aim of this thesis is to analyze each of the selected applications and compare them based on the selected criteria and choose the best replacement for the built in solution until there are combined solutions available with synchronization between the built in navigation system and a navigation application.
Klíčová slova:
GPS; navigation; satellite; system; location; coordinates

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 12. 2016
Datum podání práce:
13. 12. 2017
Datum obhajoby:
24.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59992_kouv02.pdf [2,01 MB]
Oponentura:
55069_novotnyj.pdf [279,45 kB]
Hodnocení vedoucího:
59992_lucl01.pdf [71,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59992/podrobnosti