Moderní nástroje interní komunikace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Moderní nástroje interní komunikace
Autor práce:
Gerhátová, Jana
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Topolová, Ivana
Osoba oponující práci:
Kadeřábek, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Interní komunikace ve firmách se v současné době stává jejich nedílnou součástí a je na ní kladen velký důraz. Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda může implementace webových a mobilních aplikací zefektivnit interní komunikaci ve firmách a doporučení vhodné aplikace, která pomůže lépe komunikovat se zaměstnanci. První část práce se věnuje teorii komunikace jako obecnému pojmu a dále interní komunikaci ve firmách. Druhá část se zabývá praktickým testováním vybraných webových a mobilních aplikací, které jsou v současné době dostupné na trhu. Kvalitativní strukturované rozhovory s příjemci komunikace potvrzují jejich potenciál a efektivnost a také způsob jakým jsou vnímány za strany uživatelů. Vlastní porovnání aplikací může firmám pomoci při výběru vhodné aplikace, která přispěje ke zlepšení komunikace ve firmách.
Klíčová slova:
Interní komunikace; mobilní a webové aplikace pro interní komunikaci; firemní komunikace; komunikační kanály; efektivnost interní komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 9. 2016
Datum podání práce:
15. 4. 2017
Datum obhajoby:
26.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58739_gerj01.pdf [1,38 MB]
Oponentura:
51870_Kadeřábek.pdf [62,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
58739_topolova.pdf [61,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58739/podrobnosti