Moderní nástroje interní komunikace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Moderní nástroje interní komunikace
Autor práce:
Gerhátová, Jana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Topolová, Ivana
Osoba oponující práci:
Kadeřábek, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Internal company communication has lately become an integral part of doing business. Companies concentrate a lot of resources on the development of better communication solutions within the company. The aim of this bachelor thesis is to determine whether the implementation of web and mobile applications can streamline internal communication, and to recommend suitable applications that can improve internal employee communication. The first part of the thesis deals with the theory of communication as well as the general concept of internal communication in companies. The second part of the thesis concentrates on practical tests of selected web and mobile applications that are currently available on the market. Qualitative structured interviews with users of each tool confirm their potential and effectiveness as well as the ways that users perceive them. A comparison of these applications can help companies to find the right applications that could improve their business' internal communications.
Klíčová slova:
effectiveness of internal communication ; communication in company; Internal communication; mobile and web application for internal communication; communication channels

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 9. 2016
Datum podání práce:
15. 4. 2017
Datum obhajoby:
26.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58739_gerj01.pdf [1,38 MB]
Oponentura:
51870_Kadeřábek.pdf [62,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
58739_topolova.pdf [61,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58739/podrobnosti