Pohľadávky, ich zaistenie a spôsoby vymáhania

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Pohľadávky, ich zaistenie a spôsoby vymáhania
Překlad názvu:
Pohledávky, jejich zajištění a způsoby vymáhání
Autor práce:
Pekarčíková, Simona
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hejda, Jan
Osoba oponující práci:
Vlnková, Lenka
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je poskytnout věřitelům, ať už právnickým či fyzickým osobám, stručný přehled o způsobech vymáhání a zajištění pohledávek. Práce spočívá v hledání výhod a nevýhod jednotlivých způsobů vymáhání pohledávek v České republice, a to prostřednictvím konkrétního praktického problému, který je v práci aplikovaný na každý způsob vymáhání. Zároveň práce obsahuje komparaci vymáhání pohledávek na Slovensku. Shrnutí práce je prostřednictvím tabulky, ve které jsou uvedené výhody a nevýhody jednotlivých způsobů. Obsahem závěru je doporučení autora a přehledná tabulka, která porovnává všechny způsoby vymáhání s ohledem na řešený problém.
Klíčová slova:
zajištění; způsoby vymáhání; pohledávky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 4. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
12.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57458_peks00.pdf [1,82 MB]
Oponentura:
52395_Vlnková.pdf [206,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
57458_hejda.pdf [140,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57458/podrobnosti