Pohľadávky, ich zaistenie a spôsoby vymáhania

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Pohľadávky, ich zaistenie a spôsoby vymáhania
Autor práce:
Pekarčíková, Simona
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Hejda, Jan
Osoba oponující práci:
Vlnková, Lenka
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je poskytnúť veriteľom, či už právnickým alebo fyzickým osobám, stručný prehľad o spôsoboch vymáhania a zaistenia pohľadávok. Práca spočíva v hľadaní výhod a nevýhod jednotlivých spôsobov vymáhania pohľadávok v Českej republike a to prostredníctvom konkrétneho praktického problému, ktorý je v práci aplikovaný na každý spôsob vymáhania. Zároveň práca obsahuje komparáciu vymáhania pohľadávok v Slovenskej republike. Zhrnutie práce je prostredníctvom tabuľky, v ktorej sú uvedené výhody a nevýhody jednotlivých spôsobov. Obsahom záveru je odporučenie autora a prehľadná tabuľka, ktorá porovnáva všetky spôsoby vymáhania vzhľadom na riešený problém.
Klíčová slova:
pohľadávky; spôsoby vymáhania; zaistenie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 4. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
12.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57458_peks00.pdf [1,82 MB]
Oponentura:
52395_Vlnková.pdf [206,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
57458_hejda.pdf [140,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57458/podrobnosti