Analýza podpory cestovného ruchu na príklade Bavorskej centrály cestovného ruchu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza podpory cestovného ruchu na príklade Bavorskej centrály cestovného ruchu
Překlad názvu:
Analýza podpory cestovního ruchu na příkladu Bavorské centrály cestovního ruchu
Autor práce:
Hanušniak, Oliver
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Herget, Jan
Osoba oponující práci:
Stojanová, Kamila
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Práce přibližuje fungování a podporu cestovního ruchu v destinaci Bavorsko. V teoretické části hledá správnou definici destinace cestovního ruchu z mnoha pohledů. Dále přibližuje úkoly organizace destinačního managementu, která se stará o řízení a propagaci každé destinace. Protože Bavorsko klade velký důraz na svou značku a konkurenceschopnost, práce popisuje i tyto pojmy na úrovni teorie. Některé aktualní výzkumy jsou taktéž prezentovány. Praktická část představuje destinaci Bavorsko s jejími jak silnými, tak i slabými stránkami. Značná pozornost je pomocí tabulek a grafů věnovaná návštěvnosti této destinace, která v poslední době zaznamenává stabilní nárůst a hledá příčiny tohoto trendu. Ty vidí hlavně v bezpečnostní situaci v některých tradičních dovolenkových destinacích a v silné aktivitě Bavorské centrály cestovního ruchu, jejíž činnost je popsaná v poslední části práce.
Klíčová slova:
manažment; Bavorsko; marketing; destinace; cestovní ruch; Bayern TOURISMUS MARKETING

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 9. 2015
Datum podání práce:
30. 9. 2016
Datum obhajoby:
29.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54402_xhano00.pdf [4,89 MB]
Oponentura:
53497_Stojanová.pdf [644,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
54402_herj01.pdf [60,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54402/podrobnosti