Analýza podpory cestovného ruchu na príklade Bavorskej centrály cestovného ruchu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza podpory cestovného ruchu na príklade Bavorskej centrály cestovného ruchu
Autor práce:
Hanušniak, Oliver
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Herget, Jan
Osoba oponující práci:
Stojanová, Kamila
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Práca približuje fungovanie a podporu cestovného ruchu v destinácii Bavorsko. V teoretickej časti hľadá správnu definíciu destinácie cestovného ruchu spomedzi mnohých predstavených. Ďalej približuje úlohy organizácie destinačného manažmentu, ktorá sa stará o riadenie a propagáciu každej destinácie. Keďže Bavorsko kladie veľký dôraz na svoju značku a konkurencieschopnosť, práca popisuje aj tieto pojmy na úrovni teórie. Niektoré aktuálne výskumy sú taktiež prezentované. Praktická časť predstavuje destináciu Bavorsko s jej silnými, ako aj slabými stránkami. Značná pozornosť je pomocou tabuliek a grafov venovaná návštevnosti tejto destinácie, ktorá v poslednej dobe zaznamenáva stabilný nárast a hľadá príčiny tohto trendu. Tie vidí hlavne v bezpečnostnej situácii v niektorých tradičných dovolenkových destináciách a v silnej aktivite Bavorskej centrály cestovného ruchu, ktorej činnosť je popísaná v poslednej časti práce.
Klíčová slova:
Bavorsko; destinácia; cestovný ruch; Bayern TOURISMUS MARKETING; manažment; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 9. 2015
Datum podání práce:
30. 9. 2016
Datum obhajoby:
29.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54402_xhano00.pdf [4,89 MB]
Oponentura:
53497_Stojanová.pdf [644,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
54402_herj01.pdf [60,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54402/podrobnosti