Činnost EGAPu se zaměřením na český export do Ruské federace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Činnost EGAPu se zaměřením na český export do Ruské federace
Autor práce:
Grygorenko, Anastasiya
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Procházková Ilinitchi, Cristina
Osoba oponující práci:
Straková, Eliška
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of my thesis is to evaluate the mutual business relationship between the Czech Republic and the Russian Federation, focusing on Czech export and its support on the Russian market. My bachelor thesis deals with the analysis of the insurance Company EGAP that enables export of goods and services to the risky parts of the world. The first part of my thesis describes the economic situation of the countries, their current situation and the position within the world market. The second part is focused on the development of business relationship, characteristics, specifics and the risk of Czech export to the Russian Federation. Moreover, the part also discusses about the development of the most exported commodities. The third part introduces the EGAP Company and shows its main activities, offering services, successful projects but also those not so successful ones. The final part of my thesis evaluates a position within the foreign market and business results of the company.
Klíčová slova:
EGAP Company; Business relationship between the Czech Republic and the Russian Federation; Czech export and its support

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 9. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
24.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58410_grya00.pdf [574,83 kB]
Oponentura:
52181_xstre13.pdf [64,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
58410_xilic01.pdf [64,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58410/podrobnosti