Strukturální změny v ekonomice Spojených států mexických

Autor práce:
Matzek, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Sejkora, Jiří
Osoba oponující práci:
Hasík, Gabriel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strukturální změny v ekonomice Spojených států mexických
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je identifikovat a zhodnotit strukturální změny v ekonomice Spojených států Mexických v období od roku 1940 do současnosti. Analýza dat je zaměřena na sledování trendů v kontextu Lewisova modelu duální ekonomiky, Kaldorova zákona holandské nemoci a prokletí přírodních zdrojů. Práce užitím regresní analýzy pro případ Mexika potvrzuje platnost Kaldorova zákona o vztahu zpracovatelského průmyslu a růstu ekonomiky. V textu dále byly odhaleny trendy vykazované mexickou ekonomikou konzistentní s Lewisovým modelem a dále identifikovány příčiny a holandské nemoci v Mexiku a její negativní dopad na konkurenceschopnost netěžebních sektorů ekonomiky Mexika.
Klíčová slova:
Mexiko; rozvojové země; rozvojová ekonomie; Kaldorův zákon; holandská nemoc; strukturální změna; Lewisův model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů

Název katedry:
Katedra světové ekonomiky

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strukturální změny v ekonomice Spojených států mexických
Překlad názvu:
The Structural Change in the Economy of the United Mexican States
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this paper is to identify and asses the structural change in the economy of the United Mexican States in the period from 1940 until the early 2000s. The data analysis is focused on identifying the trends in the context of Lewis' dual economy model, Kaldor's law, Dutch disease and the natural resources course. Using linear regression, we prove Kaldors' hypothesis on the relation between the growth of the manufacturing sector and the economy as such in the context of Mexico. Furthermore, trends consistent with Lewis' dual economy model are identified. The syndromes of Dutch disease in Mexico and its negative effects on non-mining sectors are described and analyzed.
Klíčová slova:
structural change; Kaldor law; development economics; developing economies; Mexico; Lewis model; dutch disease

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Department of World Economy

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 7. 2016

Datum podání práce:
28. 4. 2017

Datum obhajoby:
30.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58176_matj00.pdf [826,10 kB]

Oponentura:
52214_xhasg03.pdf [63,08 kB]

Hodnocení vedoucího:
58176_xsejj05.pdf [64,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58176/podrobnosti