Ekonomika Katalánska a možné důsledky případného nabytí nezávislosti na Španělsku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonomika Katalánska a možné důsledky případného nabytí nezávislosti na Španělsku
Autor práce:
Polák, Milan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Hinčica, Vít
Osoba oponující práci:
Bolotov, Ilya
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyse important aspects of separatism in Catalonia. Thesis is comprised of three chapters and conclusion. The first chapter addresses the historical origins of Catalan attempts to gain independence, legal and political issues and further examines current situation in the autonomous community. The second chapter analyses the problem from economic point of view. Spanish and Catalan economies will be examined alongside with their economic relationship. The third chapter is relevant factors that might play an important role in cause of eventual separation: the form of gaining an independence, viability of a new Catalan economy and possible scenarios of relationships between Catalonia, Spain and the European union. In the end author summarizes the problem and provides conclusions.
Klíčová slova:
Spain; Barcelona; fiscal deficit; Separatism; Catalonia; autonomous community

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 6. 2016
Datum podání práce:
15. 4. 2017
Datum obhajoby:
23.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58165_polm05.pdf [1,32 MB]
Veřejná příloha:
15205_polm05.pptx [1,36 MB]
Oponentura:
51719_xboli01.pdf [61,34 kB]
Hodnocení vedoucího:
58165_xhinv02.pdf [64,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58165/podrobnosti