Vývoj využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice po roce 2000

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice po roce 2000
Autor práce:
Mrůzková, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Dvořák, Antonín
Osoba oponující práci:
Hadrabová, Alena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the consumption of renewable energy sources in the Czech republic thesis is divided into three parts, first chapter is theoretical and the second and the third are practical. The theoretical part deals with these terms: renewable energy sources, working of each of chosen sources and the suitability of chosen source in the Czech republic. Second chapter covers specific terms such as extension of each chosen source in the Czech republic, granted subsidies for renewable energy sources and total costs of these subsidies. The reason of extention of renewable energy sources can be found in this chapter. Last chapter descibes technical and economical characteristics of chosen biogas plant. It also evaluates the investment by using different methods such as cash flow, NPV, IRR or payback period. This chapter contains sensitivity analysis too. This analysis shows how sensitive are the costs of biogas plant.
Klíčová slova:
installed output; dynamic indicators; sensitivity analysis; green bonus; renewable energy sources; cash flow; investment; biogas plant; subsidies of renewable energy sources

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 6. 2016
Datum podání práce:
5. 5. 2017
Datum obhajoby:
30.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58004_mruv00.pdf [1,53 MB]
Oponentura:
52456_hadraba.pdf [64,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
58004_advorak.pdf [60,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58004/podrobnosti