Bezbariérový cestovní ruch ve vybrané destinaci

Autor práce: Suchá, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Osoba oponující práci: Indrová, Jarmila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bezbariérový cestovní ruch ve vybrané destinaci
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zmapovat a popsat možnosti bezbariérového cestovního ruchu v destinaci Lipno v současnosti. Bakalářská práce poskytuje celkový přehled o bezbariérové přístupnosti atraktivit v destinaci, dopravy, ubytovacích a stravovacích zařízení. Práce je rozdělena do tří kapitol. První, teoretická část se věnuje charakteristice klíčových pojmů, kterými jsou cestovní ruch, cestovní ruch pro všechny, bezbariérový cestovní ruch a bezbariérový přístup. Druhá praktická část se zaměřuje na samotnou analýzu bezbariérového cestovního ruchu v destinaci Lipno. V poslední části je celkové zhodnocení bezbariérové přístupnosti, závěry a doporučení.
Klíčová slova: přístupný cestovní ruch; handicapovaná osoba; bezbariérový cestovní ruch; bezbariérový přístup; integrace; cestovní ruch

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bezbariérový cestovní ruch ve vybrané destinaci
Překlad názvu: Accessible tourism in the chosen destination
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the bachelor thesis is to analyse barrier-free tourism in the destination Lipno. It provides the comprehensive overview of barrier free accessibility of attractivities, transport, accommodation and food and beverage facilities for handicapped people. The thesis is divided into three parts. The first one is theoretical where the basic terms of tourism, such as barrier-free or accessible tourism and free barrier access are explained. The second, practical part, is focused on the analysis of accessible tourism in the destination Lipno. The last part is an assessment of barrier-free accessibility, conclusions and recommendations.
Klíčová slova: barrier-free touris; tourism; accessible tourism; handicapped person; barrier-free accessibility; integration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 5. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 01.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce57591_suck01.pdf [1,56 MB]
Oponentura52315_indrova.pdf [62,51 kB]
Hodnocení vedoucího57591_petru.pdf [61,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57591/podrobnosti