Brand Management of Tchibo

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Brand Management of Tchibo
Překlad názvu:
Brand management of Tchibo
Autor práce:
Hodul, Marco
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Průša, Přemysl
Osoba oponující práci:
Saemann, Steffen
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Hodul, Marco: Řízenní značky Tchiba. [Bakalářska Práce]. Vysoká Škola Ekonomická, Fakulta Mezinárodních Vztahů, International Business. Vedoucí práce: Ing. Přemysl Průša, Ph.D. Stupeň odborné kvalifikace: Bakalář. Město: Praha: VŠE FMV, 2017. Počet strán (55 strán). Cílem bakalářské práce bylo rozdělit a analyzovat proces řízení značky. Následně se to porovnalo ve vedení společnosti Tchibo. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První tři kapitoly tvoří teoretickou část práce. Kapitola čtyři a pět patří do praktické části. Práce obsahuje osmadvacet obrazců a pět tabulek. První kapitola je věnována řízení značky a vysvětlení základních pojmů. Druhá kapitola je věnována strategii řízení značky a analýze kroků týkajících se strategického plánování značek. Třetí kapitola je věnována Brand Equity značky a vysvětluje klíčové pojmy v této věci. Ve čtvrté kapitole se na případovou studii Tchibo Brand Management aplikují pojmy týkající se řízení značky - uplatňuje se marketingová analýza řízení značky Tchibo. Tato kapitola také zahrnuje členění strategie řízení značky Tchibo, obchodní model a identitu, následně ve srovnání s hlavními konkurenty. Poslední kapitola je věnována Image Tchiba, mezi konkretními segmenty spotřebitelů. Tato kapitola se skládá z průzkumu zaměřeného na analýzu Image a asociace s Tchibem, spojených s mladším spotřebitelským segmentem. Na základě výsledků průzkumu je k daným problémům uvedeno několik doporučení.
Klíčová slova:
Průzkum Image Tchiba; Image Tchiba; Řízení značky Tchiba; Identita značky Tchibo; Řízení značky ; Brand Equity; Tchibo; Strategie řízení značky ; Obchodní model Tchiba

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 4. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
22.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57487_hodm00.pdf [6,92 MB]
Oponentura:
51737_Saemann.pdf [482,83 kB]
Hodnocení vedoucího:
57487_prusa.pdf [63,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57487/podrobnosti