Business, trade and investment relations between China and Russian Federation

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business, trade and investment relations between China and Russian Federation
Autor práce:
Efremova, Ekaterina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Halík, Jaroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyze the economic relations between China and Russia regarding trade and investment activities, mutual dependency, new opportunities and prioritized areas of cooperation. The first part examines Chinese economy, its macroeconomic situation, and the position on the global market. The second part is focused on the Russian economic environment, its performance, and recent changes in the economic strategy. The third part analyzes the current level of China and Russia bilateral economic activities and highlights the future perspective areas of collaboration on the examples of already started mutual projects, stressing the opportunities and threats for both countries.
Klíčová slova:
Trade and investments ; Russia; China

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 3. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
22.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56674_efre01.pdf [935,51 kB]
Oponentura:
51196_halik.pdf [63,89 kB]
Hodnocení vedoucího:
56674_sterbovl.pdf [61,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56674/podrobnosti