Marketing Communication of Mc Donald´s

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketing Communication of Mc Donald´s
Autor práce:
Baiduanova, Amina
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Halík, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This bachelor thesis is an analysis of the marketing communications that are used by a large fast food corporation; their application and effectiveness. The main aim is to determine the main directions of the marketing mix in the company, to analyse the current situation, identify gaps and develop concrete proposals and recommendations for the improvement of the marketing mix in the business on the example of McDonald's. At the beginning of this thesis is presented the general information on marketing communications presented by Kotler. The following chapters describe their application in practice by the example of McDonald's, also the difference in the work of the company and its perception by consumers in different world markets. This thesis provides information on the challenges faced by the company in recent years, as well as its ability to overcome these difficulties. At the end, some recommendations for the further development and successful operation of the company are presented.
Klíčová slova:
Kotler; world markets; 4P; marketing mix; McDonald's; marketing communications

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 2. 2016
Datum podání práce:
20. 4. 2017
Datum obhajoby:
22.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56461_baia00.pdf [877,28 kB]
Veřejná příloha:
15180_baia00.pdf [526,25 kB]
Oponentura:
51208_sterbovl.pdf [62,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
56461_halik.pdf [61,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56461/podrobnosti