Zahraniční politika USA vůči vybraným zemím blízkovýchodního regionu v období administrativy G. W. Bushe a B. Obamy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zahraniční politika USA vůči vybraným zemím blízkovýchodního regionu v období administrativy G. W. Bushe a B. Obamy
Autor práce:
Krempaská, Michaela
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Druláková, Radka
Osoba oponující práci:
Havlová, Radka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with George W. Bush's and Barack Obama's foreign policy towards selected countries of the Greater Middle East. The aim of my thesis was to determine whether George W. Bush's and Barack Obama's foreign policy was influenced by different theoretical movements (neoconservatism and liberalism) and whether these former presidents of the United States chose different or similiar approach towads Afghanistan, Iraq and Iran. The first chapter characterizes neoconservatism and liberalism and deals in more detail with the principles of these theoretical movements (the next chapters analyzes whether these principles were implemented in George W. Bush's and Barack Obama's foreign policy towards selected countries of the Middle East region). The last chapter compares George W. Bush's and Barack Obama's foreign policy towards Afghanistan, Iraq and Iran.
Klíčová slova:
Barack Obama; George W. Bush; american foreign policy; Middle East

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2015
Datum podání práce:
9. 12. 2016
Datum obhajoby:
25.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54419_xkrem69.pdf [1,08 MB]
Oponentura:
51036_havlova.pdf [65,60 kB]
Hodnocení vedoucího:
54419_drulakr.pdf [66,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54419/podrobnosti