EU Sanctions Policy in the Sino-European Relations

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
EU Sanctions Policy in the Sino-European Relations
Překlad názvu:
Sankční politika EU v sino-evropských vztazích
Autor práce:
Petrová, Eliška
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Stuchlíková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Lehmannová, Zuzana
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Hlavní cíl této práce je posouzení možnosti zrušení zbrojního embarga z roku 1989 Evropskou unií. Diplomová práce je rozdělena do dvou kapitol. V první kapitole je představen teoretický rámec sankční politiky Evropské unie a sankcí samotných. Dále je popsána časová posloupnost a důvody k uvalení daného embarga. Druhá kapitola se věnuje sino-evropským vztahů z politického a ekonomického hlediska převážně kvůli obchodu se zbraněmi, který je ovlivněn embargem. Také je rozebírán pohled aktérů na embargo.
Klíčová slova:
Zbrojní embargo; Sankční politika EU; Čína; Obchod se zbraněmi

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 3. 2015
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
01.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52509_xpete09.pdf [1020,70 kB]
Oponentura:
49717_lehmann.pdf [62,72 kB]
Hodnocení vedoucího:
52509_stuchliz.pdf [64,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52509/podrobnosti