Médiokracie - politická komunikace v době masových médií

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Médiokracie - politická komunikace v době masových médií
Autor práce:
Minářů, Tereza
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Müller, Karel
Osoba oponující práci:
Fleissner, Kamil
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the development of the media image of Czech politician and businessman Andrej Babiš since he was appointed as the Finance Minister. The aim of the thesis is to find out how the media image is changing during the term of office and which topics are primarily associated with him. The necessary data was obtained from the media database Anopress, through which the relevant articles of two national newspapers (Mladá Fronta DNES and Právo) were chosen. Another purpose of the work is to assess if the media image is influenced by the fact that Mladá Fronta DNES is owned by Andrej Babiš.
Klíčová slova:
agenda setting theory; print media; media image; Content analysis; Andrej Babiš

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 9. 2016
Datum podání práce:
30. 4. 2017
Datum obhajoby:
07.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58595_xmint00.pdf [1,61 MB]
Oponentura:
51935_xflek900.pdf [66,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
58595_mullerk.pdf [64,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58595/podrobnosti