Boj s propagandou a dezinformáciami (na národnej úrovni a na úrovni EÚ)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Boj s propagandou a dezinformáciami (na národnej úrovni a na úrovni EÚ)
Autor práce:
Kleščová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Dubský, Zbyněk
Osoba oponující práci:
Veselý, Zdeněk
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na boj proti dezinformáciám a propagande v spoločnosti. Cieľom práce bolo zistiť, ako reaguje na problém dezinformácií Európska únia na úrovni svojich troch hlavých inštitúcií a ako proti falošným správam a propagande bojujú Česká republika a Slovenská republika na úrovni vlády a štátnych zložiek, na úrovni občianskej spoločnosti a na úrovni médií. Práca sa skladá zo štyroch kapitol. Prvé dve kapitoly popisujú teoretický rámec komunikácie, rozlišujú rôzne typy informácií a popisujú ako vyzerajú dezinformácie v praxi. Tretia kapitola je zameraná na analýzu prístupu Európskych inštitúcií k problému dezinformácií v spoločnosti a na internete. Štvrtá kapitola predkladá výsledky prieskumu spomínaných úrovní na Slovensku a v Českej republike. V závere je komparatívnou analýzou vyhodnotený prístup oboch krajín a Európskej únie.
Klíčová slova:
dezinformace; propaganda; sociálne siete

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
23.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58451_xklej21.pdf [1,63 MB]
Oponentura:
51665_ves.pdf [60,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
58451_dubskyz.pdf [62,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58451/podrobnosti