Elektronické vzdelávanie so zameraním na projektový management

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Elektronické vzdelávanie so zameraním na projektový management
Autor práce:
Paprčiaková, Karin
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kubálková, Markéta
Osoba oponující práci:
Topolová, Ivana
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá elektronickým vzdelávaním v sfére projektového manažmentu. Teoretické kapitoly približujú základné vymedzenie pojmu e-learning a jeho historický vývoj, najvyužívanejšie e-learningové nástroje a zhrnutie pozitívnych a negatívnych stránok daného typu vzdelávania. Práca obsahuje analýzu dostupných e-learningových materiálov zameraných na projektový manažment v prostredí domáceho i zahraničného trhu. Hlavným cieľom práce bolo vytvorenie efektívneho postupu tvorby vzdelávacích videí a určenie časovej náročnosti daného procesu. Zvolenými metódami výskumu boli empirický rozbor postupu vytvorených videí a následné zovšeobecnenie efektívneho postupu tvorby a schémy určujúcej časovú náročnosť ďalších vzdelávacích videí.
Klíčová slova:
elektronické vzdelávanie; e-learningové nástroje ; tvorba videí; projektové riadenie; výukové videá

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 7. 2016
Datum podání práce:
1. 6. 2017
Datum obhajoby:
26.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58186_papk00.pdf [1,33 MB]
Oponentura:
52078_topolova.pdf [63,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
58186_kubalm.pdf [62,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58186/podrobnosti