Úloha tureckých Kurdů v boji proti ISIL

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Úloha tureckých Kurdů v boji proti ISIL
Autor práce:
Růžičková, Kristýna
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Eichler, Jan
Osoba oponující práci:
Dubský, Zbyněk
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Kurdové jsou považování za největší národ bez vlastního státu. O jeho sebeurčení usiluje v Turecku přes 30 let Kurdská strana pracujících (PKK), která je označena za teroristickou organizaci. Postupně však změnila jak své požadavky, tak především i taktiky - začala se pokoušet o politické řešení kurdské problematiky. S nástupem globální hrozby v podobě tzv. Islámského státu Iráku a Levanty (ISIL) se PKK začala angažovat i v boji proti němu. Její role v tomto boji je tak hlavním tématem této práce. Cílem této práce je analyzovat úlohu PKK v boji proti ISIL na základě charakteristiky terorismu, vývoje kurdské otázky v Turecku a hrozby, kterou ISIL představuje. Práce dochází k závěru, že PKK má v tomto boji velmi významné postavení, a to nejen díky využití svých zkušeností z boje proti turecké vládě. Díky svému přínosu aspiruje i na vyškrtnutí z amerického a evropského seznamu teroristických organizací.
Klíčová slova:
terorismus; Islámský stát; ISIL; Kurdská strana pracujících; PKK; Turecko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 6. 2016
Datum podání práce:
21. 4. 2017
Datum obhajoby:
23.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57959_ruzk03.pdf [1,13 MB]
Oponentura:
52952_dubskyz.pdf [62,68 kB]
Hodnocení vedoucího:
57959_eicj01.pdf [60,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57959/podrobnosti