The impact of privatization on performance of companies and public opinion: evidence from Turkey

Autor práce: Çuhadar, Ebru
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žamberský, Pavel
Osoba oponující práci: Procházková Ilinitchi, Cristina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: The impact of privatization on performance of companies and public opinion: evidence from Turkey
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Privatizations are always seen as a source of better performance results, better profitability and eventually, better social wealth. The present Master`s thesis seeks to show on the example of Turkey case that generally accepted privatization benefits may not always be reached under the influence of real politics and economic conditions. As a starting point, the theory of privatization and Turkey`s experience with it were carefully examined. For the empirical part, a two-segment analysis was made through a public survey and performance results of three privatized companies.
Klíčová slova: Privatization; Government Ownership; Social Welfare; Company Performance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 5. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 29.05.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57668_cuhe00.pdf [2,01 MB]
Oponentura52995_xilic01.pdf [64,83 kB]
Hodnocení vedoucího57668_zamberp.pdf [62,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57668/podrobnosti