Sustainability of the German economic model in the global political changes: migration as a challenge or opportunity?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sustainability of the German economic model in the global political changes: migration as a challenge or opportunity?
Autor práce:
Lacová, Lucia
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Neumann, Pavel
Osoba oponující práci:
Novotná, Markéta
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis is devoted to the description of the German economy throughout recent decades including the unification and introduction of the euro. The thesis enumerates the basic features of the German economic model and identifies the main policy failures, as well as successes of its government. An important part of this thesis concerns the consequences of the introduction of euro and the subsequent increase in the competitiveness of the German economy at the expense of the other Eurozone members. The main part of this thesis investigates the economic sustainability of the German economic model in the context of the current European refugee crisis. This thesis focuses mainly on the challenges and opportunities brought by the changing global environment and it examines the changing population trends in Germany and the possible scenarios immigrants can cause. It finds opportunities of how the German economic model could be changed towards the better sustainability.
Klíčová slova:
prediction; growth; population; sustainability; integration; immigrants; refugee crisis; European Union; Germany

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 2. 2016
Datum podání práce:
15. 12. 2016
Datum obhajoby:
30.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56378_lacl00.pdf [2,01 MB]
Oponentura:
52919_xnovm114.pdf [67,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
56378_neumann.pdf [65,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56378/podrobnosti