Urban planning - Metropolitan plan of the capital city of Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Urban planning - Metropolitan plan of the capital city of Prague
Překlad názvu:
Územní plánování - Metropolitní plán hlavního města Prahy
Autor práce:
Volfová, Adéla
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Vymětal, Petr
Osoba oponující práci:
Lisa, Aleš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Územní plánování přímo formuje prostor, ve kterém lidé žijí, ale míra jejich angažovanosti je nízká. Přestože se mohou spolupodílet na utváření města například zapojením se do zájmových skupin, které mají vliv na územní plánování. Diplomová práce se zabývá otázkou, ovlivnění procesu pořizování územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitní plán) jednotlivými aktéry. Teoretická část práce se věnuje podrobnému vysvětlení průběhu tvorby územního plánu a představení návrhu zadání Metropolitního plánu, který slouží k vymezení pojmů. V praktické části je uvedena charakteristika jednotlivých aktérů a jejich zájmů v kontextu územního plánování. Proces pořizování územního plánu je nejvíce ovlivněn třemi obligatorními aktéry - veřejnost, zájmové skupiny a politická reprezentace. Závěrem práce je stanovení způsobu ovlivňování a jejich klasifikace.
Klíčová slova:
Metropolitní plán; územní plánování; participace veřejnosti; lobbing; zájmové skupiny

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra politologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 8. 2014
Datum podání práce:
15. 4. 2015
Datum obhajoby:
14.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48977_xvola08.pdf [2,01 MB]
Oponentura:
51978_lisa.pdf [65,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
48977_vymetal.pdf [64,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48977/podrobnosti