Věrnostní program vybraného ubytovacího zařízení v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Věrnostní program vybraného ubytovacího zařízení v Praze
Autor práce:
Polatová, Karolína
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Jenčková, Jiřina
Osoba oponující práci:
Kalábová, Markéta
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá věrnostním programem hotelového řetězce. Charakterizuje principy programu a popisuje jeho fungování. Věrnostní programy využívá mnoho společností, proto je cílem této práce posoudit jejich účinnost prostřednictvím zhodnocení věrnostního programu Starwood Preferred Guest, který je produktem hotelového řetězce Starwood Hotels and Resorts, Inc. Z jedné strany se hledí na výhodnost programu pro zákazníka a jeho spokojenost a z druhé strany se soustředí na výnosnost pro podnik. Výzkum je založen na reálných dopadech věrnostního programu na vybrané ubytovací zařízení. Dopady jsou vyobrazeny v podobě statistických údajů, které vycházejí z interních zdrojů hotelu. Tyto čísla jsou použita k výpočtu výnosnosti programu, k vypočítání o kolik je členský host výnosnější oproti běžnému hostovi. Šetření výhodnosti programu pro členy je stavěno na informacích zakotvených v charakteristice věrnostního programu. K posouzení spokojenosti člena je použita analýza recenzí hostů. Přínosem bakalářské práce je docílení širšího povědomí o důležitosti věrnostního programu, u ubytovacích zařízení zvláště.
Klíčová slova:
věrnostní program; věrnost zákazníka; loajalita; ubytovací zařízení; spokojenost zákazníka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 9. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
30.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58577_polk02.pdf [776,83 kB]
Oponentura:
51856_xkalm21.pdf [62,39 kB]
Hodnocení vedoucího:
58577_jenj01.pdf [60,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58577/podrobnosti