Věrnostní program vybraného ubytovacího zařízení v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Věrnostní program vybraného ubytovacího zařízení v Praze
Autor práce:
Polatová, Karolína
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Jenčková, Jiřina
Osoba oponující práci:
Kalábová, Markéta
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelors thesis deals with loyalty program of accommodation facilities. The thesis characterize principles of the program and describes its functioning. The loyalty program is used by many firms, therefore the aim of this work is to assess its effectiveness through the evaluations of the particular loyalty program, Starwood Preferred Guest, which is founded by hotels chain called Starwood Hotels and Resorts, Inc. The evaluation is done from two different points of view. From the members point of view it focuses on its benefits and satisfactions., whereas the companys point of view the prior focus is on its profitability. The study is based on real impacts of the loyalty program on selected accommodation. The impacts are pictured in the statistics form, which are provided from internal sources of the chosen hotel. The figures are used for calculation of the profitability, which includes computation of how much the income from a member differs from a regular guest. To evaluate the advantageous of the program for a customer the information gained from the characteristic of the program has been used. To determine members satisfaction, the analysis of the guests review has been used. This thesis contributes to increase an awareness of the importance of loyalty programs, particularly of accommodation loyalty programs.
Klíčová slova:
loyalty program ; loyal customer; customers satisfaction; accommodation facility

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 9. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
30.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58577_polk02.pdf [776,83 kB]
Oponentura:
51856_xkalm21.pdf [62,39 kB]
Hodnocení vedoucího:
58577_jenj01.pdf [60,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58577/podrobnosti