Comparative analysis of mobile applications for learning Java programming language

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Comparative analysis of mobile applications for learning Java programming language
Autor práce:
Sudarikova, Svetlana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pavlíčková, Jarmila
Osoba oponující práci:
Šedivá, Zuzana
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The bachelor thesis explores the possibility of using mobile applications to make learning programming in Java language a better and easier experience. The main goal of the thesis is to compare mobile applications for studying Java programming language that currently exist on the market and to analyse if any of them can be used as a viable supporting tool for studying Java programming. Theoretical part of the thesis is focused around research that is meant to clarify what place does this type of mobile applications have among others and what is the current position among other researchers on the topic of their effectiveness. The second part is practical. It contains results of questioning that was carried out among the students of the University of Economics in Prague in order to figure out what their opinions and current experience with mobile applications of this type are and comparative analysis of a set of mobile applications that may be used for learning Java language.
Klíčová slova:
mobile application; e-learning; Java

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2016
Datum podání práce:
3. 5. 2017
Datum obhajoby:
19.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57122_pots00.pdf [1,95 MB]
Oponentura:
51699_sediva.pdf [190,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
57122_pavjar.pdf [189,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57122/podrobnosti