Využitie projektového managementu a PR pri organizácii konferencie Respiratory Forum 2016

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využitie projektového managementu a PR pri organizácii konferencie Respiratory Forum 2016
Překlad názvu:
Využití projektového managementu a PR při organizaci konference Respiratory Forum 2016
Autor práce:
Vojnová, Lenka
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Krsek, Libor
Osoba oponující práci:
Strnadová, Lucie
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Práce je zaměřena na využití postupů projektového managementu a public relations (PR) při organizaci konference Respiratory Forum 2016. Tato problematika zahrnuje vymezení teorie jednotlivých přístupů k řízení projektů a následné zhodnocení jejich aplikace při přípravě tohoto odborného semináře. Při psaní teoretické části využívám metodu analýzy. V praktické části uplatňuji modely z teorie. V závěru použitím syntézy shrnuji výsledky jejich aplikace vzhledem ke stanovenému cíli. Cílem práce je prozkoumat procesy a metody projektového managementu a PR a zhodnotit jejich aplikaci na příkladu této konference. Přínos práce spočívá v posouzení synergického efektu využitých teoretických postupů projektového managementu a PR při organizaci odborné konference Respiratory Forum 2016.
Klíčová slova:
projektový management; Respiratory Forum; PR; public relations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra multimédií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 2. 2017
Datum podání práce:
3. 5. 2017
Datum obhajoby:
19.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61783_xvojl13.pdf [1,59 MB]
Oponentura:
52143_Strnadová.pdf [82,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
61783_krsl01.pdf [500,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61783/podrobnosti