Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Design webu volnočasové organizace s využitím metod HCD

Autor práce: Kodetová, Terezie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vondra, Zdeněk
Osoba oponující práci: Dědic, Filip

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Design webu volnočasové organizace s využitím metod HCD
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá použitím metod přístupu Human-Centered Design při tvorbě webových stránek pro Skautské středisko Luka nad Jihlavou. Cílem práce je tvorba prototypu a návrh realizace webu pomocí metodiky od společnosti IDEO a následné zhodnocení, zda je tento způsob vhodný pro volnočasové organizace. Součástí práce je představení konkrétní organizace, postup a výsledky uživatelského výzkumu, ideačního workshopu a uživatelského testování.
Klíčová slova: webové stránky; volnočasové organizace; Human-Centered Design; uživatelské testování; uživatelský výzkum

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra multimédií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Design webu volnočasové organizace s využitím metod HCD
Překlad názvu: Design of a website for the leisure time organization based on HCD methods
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The present bachelor thesis looks into the use of Human-Centred Design methods for creating a website for the Luka nad Jihlavou Scout Center. The aim of the thesis is to design implementation of a website and to create a website prototype using methodology developed by the IDEO company and then to assess whether this methodology is suitable for leisure time organisations. The work includes a description of the particular leisure time organisation. The process of carrying out user research, an ideation workshop and user testing together with the obtained results is also presented here.
Klíčová slova: website; user testing; Human-Centered Design; leisure time organisation; user research

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Multimedia
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2017
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 22.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60566_kodt00.pdf [8,52 MB]
Oponentura52496_dedf00.pdf [48,79 kB]
Hodnocení vedoucího60566_xvonz03.pdf [290,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60566/podrobnosti