Observing the Unobservable: Education and Signaling in Middle-Income Countries

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Observing the Unobservable: Education and Signaling in Middle-Income Countries
Autor práce:
Kashkarov, Daniil
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Špecián, Petr
Osoba oponující práci:
Chytilová, Helena
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The thesis examines the role of education signaling in dealing with information asymmetry on labor markets of lower-middle-income countries. The original hypothesis states that signaling component of education has significant effect on hiring decisions and wages in this group of states. To test the hypothesis, the model of employer learning is launched on individual cross-section data for four lower-middle-income countries: Armenia, Bolivia, Ghana and Vietnam. The natural logarithms of hourly wages are regressed on years of education, experience, measures of employees' aptitude, education-experience and aptitude-experience interaction terms. Maximum of parents' education, self-reported cognitive skills score and job-related skills score are used as proxies for workers' ability. No reliable evidence of education signaling being applied on labor markets of the studied countries was found, although information asymmetry is present.
Klíčová slova:
employer learning; labor markets; human capital; education signaling; information asymmetry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 11. 2016
Datum podání práce:
18. 5. 2017
Datum obhajoby:
08.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59568_kasd02.pdf [1,26 MB]
Oponentura:
53049_chyh01.pdf [163,68 kB]
Hodnocení vedoucího:
59568_xspep04.pdf [270,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59568/podrobnosti