Analýza vývoje dluhu v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vývoje dluhu v České republice
Autor práce:
Krýslová, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bašta, Milan
Osoba oponující práci:
Helman, Karel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to analyze the development of the total volume of debt in the Czech Republic and the analysis separately for the household sector and non-financial corporations. From economic theoretical assumptions it can be concluded that there is a correlation between the amount of loans and GDP development or between credit and economic cycle. The thesis is divided into three parts. The first part made up of chapters 1 to 4, describes the theory used further in the text. The second part, Chapter 5, describes the specific time series used in the thesis, i.e. The time series of the volume of debt for the Czech Republic, GDP and interest rates. Interest rates and the volume of debt are further broken down by maturity and also by two selected sectors. The last part, Chapter 6, focusing on co-integration analysis, ADL and error correction models, attempts to capture short-term and long-term relationships between the time series.
Klíčová slova:
ADL model; the volume of debt; error correction model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 2. 2017
Datum podání práce:
1. 5. 2017
Datum obhajoby:
08.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60819_xkryp00.pdf [1,52 MB]
Oponentura:
52505_helmank.pdf [186,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
60819_basm01.pdf [59,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60819/podrobnosti