Analýza specifik územního plánování v Německu a České republice: Komparace měst Regensburg a Hradce Králové

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza specifik územního plánování v Německu a České republice: Komparace měst Regensburg a Hradce Králové
Autor práce:
Chlumská, Šárka
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Černá Silovská, Hana
Osoba oponující práci:
Jílek, Petr
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na systémy prostorového a územního plánování v České republice a Spolkové republice Německo. Cílem práce je identifikovat shody a rozdíly v systémech a demonstrovat je na konkrétních územních plánech dvou měst obou států. Teoretická část práce je zaměřena na definování základních pojmů, jako jsou prostorové a územní plánování nebo udržitelný rozvoj. Nastiňuje koncepci prostorového plánování v Evropské unii. Do praktické části spadá prostorové a územní plánování v České republice na příkladu města Hradce Králové a ve Spolkové republice Německo na příkladu města Regensburgu. V rámci praktické části práce je provedena komparace systémů prostorového a územního plánování obou zemí a komparace konkrétních územních plánů měst. Teoretická a praktická část práce se obsahově logicky prolínají. Práce přináší do českého prostředí informace o fungování územního plánování v bavorském regionu, odhaluje klíčové rozdíly v obou systémech, a to jak v obecné, tak i konkrétní rovině. Ukazuje možná překvapivě vysoký počet shodných znaků systémů obou stran.
Klíčová slova:
Územní plánování; Regulační plán; Regensburg; Hradec Králové; Prostorové plánování; Územní plán

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 11. 2016
Datum podání práce:
1. 5. 2017
Datum obhajoby:
12.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59737_xchls00.pdf [3,60 MB]
Oponentura:
52820_xjilp05.pdf [1,10 MB]
Hodnocení vedoucího:
59737_xsilh02.pdf [407,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59737/podrobnosti