Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza životaschopnosti ohrožených druhů zvířat v České republice

Autor práce: Šťastná, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Helman, Karel
Osoba oponující práci: Bašta, Milan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza životaschopnosti ohrožených druhů zvířat v České republice
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou životaschopnosti vybraných ohrožených druhů zvířat v České republice. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, kterým předchází definice analýzy životaschopnosti populace a obecný popis ochrany druhů. První část obsahuje stochastický model, který simuluje možné scénáře vývoje velikosti populace rysa ostrovida na území České republiky. Pro tvorbu tohoto modelu byl využit software Vortex. Druhá část je zaměřena na analýzu časových řad populací koroptve polní a ledňáčka říčního, kde byla data získána z České společnosti ornitologické. Tato analýza se snaží identifikovat vlivy, které mohou ovlivňovat životaschopnost obou druhů.
Klíčová slova: analýza časových řad; koroptev polní; stochastický model; kointegrace; rys ostrovid; Lynx lynx; Alcedo atthis; ohrožené druhy; analýza životaschopnosti populace; ledňáček říční; Perdix perdix

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza životaschopnosti ohrožených druhů zvířat v České republice
Překlad názvu: Population viability analysis of endangered species in Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Diploma thesis analyzes the viability of the selected species populations in the Czech Republic. The thesis is divided into two main parts. The first part contains a stochastic model simulating possible scenarios of the Eurasian lynx population size in the Czech Republic. For this model program Vortex was used. The second part is focused on Time series analysis of the Grey Partridge and the Common Kingfisher population, where data was obtained from the Czech Society for Ornithology. This analysis aims on identification of factors that may affect the viability of the two bird species.
Klíčová slova: Alcedo atthis; endangered species; Population viability analysis; Stochastic model; Time series analysis; Perdix perdix; Eurasian Lynx; Lynx lynx; Grey Partridge; Common Kingfisher; Cointegration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2017
Datum podání práce: 14. 5. 2017
Datum obhajoby: 08.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60615_xstaa24.pdf [2,22 MB]
Oponentura52486_basm01.pdf [65,52 kB]
Hodnocení vedoucího60615_helmank.pdf [203,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60615/podrobnosti