Analýza životaschopnosti ohrožených druhů zvířat v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza životaschopnosti ohrožených druhů zvířat v České republice
Autor práce:
Šťastná, Andrea
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Helman, Karel
Osoba oponující práci:
Bašta, Milan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diploma thesis analyzes the viability of the selected species populations in the Czech Republic. The thesis is divided into two main parts. The first part contains a stochastic model simulating possible scenarios of the Eurasian lynx population size in the Czech Republic. For this model program Vortex was used. The second part is focused on Time series analysis of the Grey Partridge and the Common Kingfisher population, where data was obtained from the Czech Society for Ornithology. This analysis aims on identification of factors that may affect the viability of the two bird species.
Klíčová slova:
Alcedo atthis; endangered species; Population viability analysis; Stochastic model; Time series analysis; Perdix perdix; Eurasian Lynx; Lynx lynx; Grey Partridge; Common Kingfisher; Cointegration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 2. 2017
Datum podání práce:
14. 5. 2017
Datum obhajoby:
08.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60615_xstaa24.pdf [2,22 MB]
Oponentura:
52486_basm01.pdf [65,52 kB]
Hodnocení vedoucího:
60615_helmank.pdf [203,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60615/podrobnosti