Charakteristiky deprivace stárnoucí populace v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Charakteristiky deprivace stárnoucí populace v České republice
Autor práce:
Kobzová, Alexandra
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Malá, Ivana
Osoba oponující práci:
Brázdilová, Michaela
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá charakteristikami deprivace u populace starší padesáti let v České republice. Obsahuje základní popis dvou šetření, která se deprivací zabývají - EU-SILC a SHARE. Následují charakteristiky ukazatelů materiální deprivace dle obou šetření a popis ukazatele sociální deprivace šetření SHARE. Cílem práce je prozkoumat materiální a sociální deprivaci v České republice a postavení České republiky v této oblasti v mezinárodním srovnání. Byly analyzovány poměry deprivovaných dle jednotlivých položek materiální i sociální deprivace, vývoj materiální deprivace a faktory ovlivňující oba indikátory. Součástí práce je také srovnání indexu materiální deprivace dle EU-SILC a dle SHARE. V závěru je zkonstruován souhrnný index deprivace sestávající z indexů materiální a sociální deprivace, který dle SHARE indikuje riziko sociálního vyloučení a je provedena jeho analýza.
Klíčová slova:
EU-SILC; SHARE; sociální deprivace; materiální deprivace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 2. 2017
Datum podání práce:
12. 5. 2017
Datum obhajoby:
08.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60549_koba00.pdf [1,64 MB]
Oponentura:
52557_xbram00.pdf [174,45 kB]
Hodnocení vedoucího:
60549_malai.pdf [128,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60549/podrobnosti