Charakteristiky deprivace stárnoucí populace v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Charakteristiky deprivace stárnoucí populace v České republice
Autor práce:
Kobzová, Alexandra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Malá, Ivana
Osoba oponující práci:
Brázdilová, Michaela
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis aims to characteristics of deprivation by population aged over fifty years in Czech Republic. It contains basic descriptions of two surveys that dealing with deprivation and so SHARE and EU-SILC. Then follow the characteristics of indicators of material deprivation in SHARE and in EU-SILC and the characteristic of social deprivation indicator from SHARE. The aim of the thesis is to explore indicators of material and social deprivation in Czech Republic and find the position of Czech Republic in international comparison. In the thesis were analysed percentages of deprived people in every single variable of material or social deprivation, development of material deprivation and factors that affect both indicators. Part of the thesis is also comparison of indicator of material deprivation by EU-SILC and by SHARE. At the end is quantified the summarizing indicator that according to SHARE indicates the risk of social exclusion and it is also analysed.
Klíčová slova:
EU-SILC; SHARE; social deprivation; material deprivation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 2. 2017
Datum podání práce:
12. 5. 2017
Datum obhajoby:
08.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60549_koba00.pdf [1,64 MB]
Oponentura:
52557_xbram00.pdf [174,45 kB]
Hodnocení vedoucího:
60549_malai.pdf [128,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60549/podrobnosti