Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Veřejné investice do vysokoškolského vzdělání v ČR v období 1996–2001 a odhad jejich návratnosti

Autor práce: Kozár, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klement, Josef
Osoba oponující práci: Barák, Vladimír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Veřejné investice do vysokoškolského vzdělání v ČR v období 1996–2001 a odhad jejich návratnosti
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na vysokoškolské vzdělání v ČR. Hlavním cílem práce je odhadnout míru návratnosti veřejných investic do vysokoškolského vzdělání v letech 1996-2001. Teoretická část práce řeší vývoj a současný stav teorie lidského kapitálu, včetně teorie signalizace a teorie screeningu jako alternativních teorií. V další části se teoretická část ubírá směrem teorie investic do lidského kapitálu a metod jejich měření. Praktická část práce začíná analýzou sektoru vysokých škol, včetně mezinárodního srovnání a historického vývoje, druhá kapitola je založena na jednoduchém modelu a vymezení jeho předpokladů. S použitím definovaného modelu dochází k odhadům čistých současných hodnot, vnitřních výnosových procent a dob návratnosti. Na závěr praktické části probíhá diskuze výsledků a komparace s jinými autory. Zjednodušeně lze říct, že zkoumaná odvětví se státu z finančního hlediska vyplatí financovat, výjimkou jsou absolventky ženy pedagogického odvětví, které jsou z pohledu státu ztrátové.
Klíčová slova: Návratnost investic; Lidský kapitál; Veřejné výdaje; Vysoké školství

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Veřejné investice do vysokoškolského vzdělání v ČR v období 1996–2001 a odhad jejich návratnosti
Překlad názvu: Public investments into tertiary education in 1996-2001 period and the estimation of their rates of return.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Presented bachelor thesis focuses on tertiary education in the Czech republic. The main aim of this thesis is to estimate rates of return from public expenditures on tertiary education in the 1996-2001 period. The practical part deals with the evolution of human capital theory and two alternative theories - signalling theory and theory of screening. The next part goes in the direction of theory of human capital investments and their measurment methods. The analytic part starts with analysis of the tertiary education sector in Czech republic, including its historical development and international comparison. The second chapter is based on model definition. The model is further used to estimate net present values, internal rates of return and payback periods of public investments into tertiary education. The analytic part ends with a brief discussion and the result comparison with other authors. In a simplified way it is worthwhile for the state to finance tertiary eduction, the only exception being female pedagogical sector graduates.
Klíčová slova: Public expenses; Tertiary education; Human capital

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2017
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 13.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61240_kozf01.pdf [1,64 MB]
Oponentura52669_barv02.pdf [559,90 kB]
Hodnocení vedoucího61240_xklej00.pdf [639,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61240/podrobnosti