Financial analysis of Česká pojišťovna a.s. between 2005 and 2015

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Financial analysis of Česká pojišťovna a.s. between 2005 and 2015
Autor práce:
Kuanysheva, Diana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Tyll, Ladislav
Osoba oponující práci:
Machek, Ondřej
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with financial analysis Česká pojišťovna a.s. Its aim is to evaluate the financial situation of the company from 2005 to 2015 and suggest possible measures leading to the improvement of financial management in the company. The theoretical part describes users, sources and methods of a financial analysis. The practical part contains financial analysis of the company by means of methods of financial statements, ratio indicators and others. The acquired data are processed in graphs and tables.
Klíčová slova:
ratio analysis; financial analysis; financial statements

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 11. 2016
Datum podání práce:
20. 5. 2017
Datum obhajoby:
05.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59494_kuad00.pdf [11,50 MB]
Oponentura:
52611_maco01.pdf [428,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
59494_tylll.pdf [408,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59494/podrobnosti