Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Vliv regulace na OTC deriváty G-SIBs v USA v letech 2010-2015

Autor práce: Zajíčková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Osoba oponující práci: Munzi, Tomáš
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Zajíčková, Tereza
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Národohospodářská fakulta [cs]
Faculty of Economics [en]
Název katedry:Katedra hospodářské a sociální politiky [cs]
Department of Economic and Social Policy [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Vliv regulace na OTC deriváty G-SIBs v USA v letech 2010-2015 [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Effect of regulation on OTC derivatives in G-SIBS in the USA in 2010-2015 [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
regulace; OTC deriváty; systémové riziko; Dodd-Frankův zákon; finanční krize; G-SIBs [cs]
systemic risk; Dodd-Frank Act; OTC derivatives; regulation; financial crisis; G-SIBs [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Institucím spadajícím do kategorie G-SIBs je od propuknutí finanční krize z roku 2008 věnována zvýšená pozornost, a to nejen ze strany regulatorních orgánů. Nedostatečná regulace v oblasti OTC derivátů společně s morálním hazardem, projevujícím se vysoce spekulativním chováním ze strany G-SIBs, byly významnými faktory, jež přispěly ke vzniku finanční krize. Regulatorní orgány USA na danou situaci reagovaly přijetím Dodd-Frankova zákona, který měl mimo jiné zavést dodatečná pravidla na trhu OTC derivátů a výrazně regulovat činnost G-SIBs. Práce analyzuje vybrané ukazatele vztahující se k expozici OTC derivátů a celkové finanční kondici zvolených G-SIBs. Na základě analýzy vývoje zkoumaných ukazatelů po zavedení DFA práce potvrzuje, že v období 2010-2015 došlo ke snížení rizika plynoucího ze spekulativních derivátových obchodů G-SIBs, posílení finanční kondice zvolených institucí a potlačení tak systémového rizika. [cs]
Institutions from the G-SIBs category have been under greater scrutiny not just by regulatory authorities since the beginning of the financial crisis in 2008. Insufficient regulation in OTC derivatives combined with moral hazard expressed in the highly speculative behaviour by G-SIBs were major factors contributing to the development of the financial crisis. The regulatory bodies in the USA responded to the situation by adopting the Dodd-Frank ACT with the aim to introduce additional rules for the market with OTC derivatives and regulate the activities of G-SIBs significantly. The paper analyses selected indicators related to the OTC derivative exposure and the overall financial condition of the selected G-SIBs. The thesis analyses the development of the monitored indicators following the implementation of the DFA to confirm that the risk arising from speculative derivative deals by G-SIBs was reduced, the financial condition of the selected institutions was strengthened, and the systemic risk was thus suppressed during the period 2010-2015. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Jílek, Josef
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Munzi, Tomáš
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:05.10.2016
Datum poslední editace záznamu:28.06.2017 09:00:44
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 27.06.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce59052_xzajt00.pdf [ 1,44 MB ]
Oponentura52671_munt01.pdf [ 628,12 kB ]
Hodnocení vedoucího59052_jilj01.pdf [ 154,68 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/59052/podrobnosti