Aplikace spotřební funkce na ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace spotřební funkce na ČR
Autor práce:
Poncar, Jaroslav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hušek, Roman
Osoba oponující práci:
Formánek, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Consumer function is a standard instrument of quantitative economic analysis to examine the relationship between consumer expenditure and income or other influencing factors such as liquid assets, interest rates or various demographic and social factors. In this thesis are presented the most frequently used methods in econometric analysis of consumption function. Attention is paid to the hypothesis of absolute income, relative income, life cycle, permanent income, rational expectations and consumption function based on the error correction model. Furthermore, the suitability of individual models for the current economic situation in the Czech Republic is assessed. Subsequently an empirical model of consumption function for the Czech Republic is designed and tested. Furthermore, the estimates of each consumption function model for the period before and after economic crisis of 2008-2009 are performed and compared. Finally, a short-term prediction of the consumption of Czech households is made.
Klíčová slova:
prediction; econometric model; time series; disposable income; consumption function; consumption

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 3. 2017
Datum podání práce:
10. 5. 2017
Datum obhajoby:
07.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61420_xponj05.pdf [1,81 MB]
Veřejná příloha:
15474_xponj05.zip [15,19 kB]
Oponentura:
53435_formanek.pdf [276,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
61420_husek.pdf [149,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61420/podrobnosti