An Analysis of Contribution of the USA to the Economic Collapse of the Soviet Union

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
An Analysis of Contribution of the USA to the Economic Collapse of the Soviet Union
Překlad názvu:
An Analysis of Contribution of the USA to the Economic Collapse of the Soviet Union
Autor práce:
Vaneeva, Viktoria
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Johnson, Zdenka
Osoba oponující práci:
Máslo, Lukáš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
In the given thesis some of the internal factors and especially external factors of the economic collapse of the Soviet Union are analysed. The external factors are represented as part of the anti-communist strategy of the United States in the 1980s. The strategy consisted of concrete economic sanctions and policies imposed by President Reagan and his administration in order to deteriorate the condition of the Soviet economy during the 1980s. Each of the steps against communist regime undertaken by the US is described and its impact on the Soviet economy is analysed. For example: the economic sanctions on the USSR after its invasion of Afghanistan in 1979; the increased military expenditures in the US in order to exhaust the Soviet economy in the arms race; the announced Strategic Defense Initiative; the secret negotiations between Reagan and the King of Saudi Arabia on reduction of oil prices in 1985; the US embargo on technology exports to the Soviet Union. The results of the research prove that strategy of President Reagan for economic destruction of communism contributed to the Soviet collapse in 1991.
Klíčová slova:
United States; Soviet Union; Perestroika; OPEC; Arms race; Cold War; War in Afghanistan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 3. 2017
Datum podání práce:
12. 5. 2017
Datum obhajoby:
08.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61206_xvanv22.pdf [1,81 MB]
Veřejná příloha:
15484_xvanv22.pdf [145,05 kB]
Oponentura:
53077_xmasl14.pdf [663,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
61206_jerz01.pdf [307,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61206/podrobnosti