Kulturní produkt na příkladech z oblasti výkonného umění v Praze 10

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kulturní produkt na příkladech z oblasti výkonného umění v Praze 10
Autor práce:
Eiseltová, Linda
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Tyslová, Irena
Osoba oponující práci:
Müllerová, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The topic of this bachelor thesis is cultural product based on examples from performing art. The aim of this work is the analysis of selected cultural products and their further evaluation. This work consists of two parts where the first one is theoretical and the second one practical. Theoretical part consists of three chapters all covering the subject of marketing, product and its marketing theory. Practical part then analyzes two cultural institutions in the field of performing arts. Both of these institutions are first presented in terms of their day to day operation . Later these institutions are examined for their cultural product and evaluated.
Klíčová slova:
cultural product; performing arts; marketing; Prague 10

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 2. 2017
Datum podání práce:
5. 5. 2017
Datum obhajoby:
07.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61091_xeisl00.pdf [1001,07 kB]
Oponentura:
53134_muellerj.pdf [66,59 kB]
Hodnocení vedoucího:
61091_tysi00.pdf [391,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61091/podrobnosti