Brand Extension: a Case Study of Starbucks

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Brand Extension: a Case Study of Starbucks
Autor práce:
Bokii, Artem
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Machek, Martin
Osoba oponující práci:
Král, Petr
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The thesis investigates the topic of brand extension and its importance in the business practice of companies. The theoretical part of the research outlines the key theoretical aspects related to brand and brand extension. The practical part investigates the case study of Starbucks brand extension and compares it with other famous brand extension cases. The paper illustrates how Starbucks brand extension from coffee onto the ice cream market had been successful on the initial stage, and how it failed in the long run, analyzing the key advantages and drawbacks of Starbucks brand extension activities. The thesis outlines how Starbucks brand extension could have been improved.
Klíčová slova:
Starbucks; consumer behaviour; brand management; brand management; brand extension

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 12. 2016
Datum podání práce:
1. 6. 2017
Datum obhajoby:
06.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60068_boka00.pdf [778,10 kB]
Oponentura:
52818_kralp.pdf [66,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
60068_xmacm42.pdf [119,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60068/podrobnosti