Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vzdělávání seniorů v Městské knihovně Louny

Autor práce: Vaic, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Osoba oponující práci: Kouba, Vojtěch

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vzdělávání seniorů v Městské knihovně Louny
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se v teoretické části zaměřuje na rešerši odborných zdrojů k tématům: vzdělávání seniorů, dobrovolnictví, komunity, spolky a knihovna. V praktické části se práce zaměřuje na deskripci nejen vzdělávací činnosti Městské knihovny Louny a analýze účasti starších obyvatel v kultuře pomocí dotazníkového šetření. Šetření bylo zaměřeno na cílovou skupinu středně-starších a starších obyvatel ve městě Louny a bylo vypracováno, vyhodnoceno a sesbíráno autorem této práce. V poslední části nalezneme popis získaných dat. Tato část analyticky vyhodnocuje a porovnává informace o stavu kulturně-sociálního vyžití v Lounech a doporučuje další krok rozvoje pro management knihovny.
Klíčová slova: Vzdělávání seniorů; dobrovolnictví; knihovna; Třetí věk; aktivní stárnutí; kultura

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vzdělávání seniorů v Městské knihovně Louny
Překlad názvu: Third Age education in Municipal library in Louny
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis' theoretical part focuses on resource research on topics: education of seniors, volunteering, communities, societies and library. In the practical part of this thesis, we focus on description of not-only educational work of Municipal library in Louny and the analysis of senior's attendance in culture using a custom survey. The survey was focused on middle-aged and older inhabitants in the town Louny, and developed, evaluated and collected by the author of this thesis. In the last part, we can find description of the collected data. Here it analytically evaluates and compares information about the socio-cultural activities in Louny, and offers the next step of development for management of the library.
Klíčová slova: volunteering; library; Third age; active ageing; culture; Education of seniors

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2016
Datum podání práce: 5. 5. 2017
Datum obhajoby: 13.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59842_xvaip00.pdf [4,91 MB]
Oponentura52319_xkouv10.pdf [43,30 kB]
Hodnocení vedoucího59842_tysi00.pdf [393,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59842/podrobnosti