Direct sales and its impact on Automotive distribution

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Direct sales and its impact on Automotive distribution
Autor práce:
Belinger, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Král, Petr
Osoba oponující práci:
Müller, Josef
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This masters thesis aims to explore the possible implementation of the direct distribution model within the automotive industry. The goal is to outline the possible distribution strategy, using the direct distribution model, for an auto manufacturer. The theoretical background and cases that are used to describe the practical usage of the model are based on a secondary research. More specific aspects of the distribution model are then based on interviews conducted with professionals from the automotive industry. The proposed distribution strategy consists of combination of several direct distribution models. Different models are used due to the distinct nature of the products, considered in the process of new distribution model design. The implementation would allow the OEM to gain more control over the distribution process and create more efficient distribution system.
Klíčová slova:
Automotive; Direct sales; Distribution

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 12. 2016
Datum podání práce:
15. 5. 2017
Datum obhajoby:
07.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59921_belj02.pdf [1,17 MB]
Oponentura:
53343_Müller.pdf [161,05 kB]
Hodnocení vedoucího:
59921_kralp.pdf [57,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59921/podrobnosti