Poptávka a nabídka na trhu středních škol v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Poptávka a nabídka na trhu středních škol v ČR
Autor práce:
Zelinková, Barbora
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Rusmichová, Lada
Osoba oponující práci:
Džbánková, Zuzana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis analyses demand and supply on the market of secondary education in the Czech Republic and it is focused on the differences between state and private schools. The thesis consist of the definition of technical terms, evolution and context of hitory of education, characterization of the specifics of marketing strategy and differences in the financing methods in state and private sector. Furthermore, the thesis includes statistic data of evolution of demand and supply of education. Practical part is focused on research at state and church grammar schools in the town of Kutná Hora and it includes interviews with the school headteachers and questionnaire-based research, which was conducted among pupils in the first year of high school studies.
Klíčová slova:
demand; supply; church school; private school; state school; market of educational services; school system; high school; grammar school

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 12. 2016
Datum podání práce:
15. 5. 2017
Datum obhajoby:
13.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59892_zelb01.pdf [2,59 MB]
Oponentura:
52828_dzbank.pdf [332,49 kB]
Hodnocení vedoucího:
59892_rusmichl.pdf [378,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59892/podrobnosti