The sensitivity analysis of the change in oil price on Norwegian government budget in years 2005-2015

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The sensitivity analysis of the change in oil price on Norwegian government budget in years 2005-2015
Autor práce:
Yarova, Hanna
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pekárek, Štěpán
Osoba oponující práci:
Prokop, Jaromír
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This study selectively surveys, unifies and extends the literature on the volatility of prices on commodity goods, in particular oil and its effect on the government budget of Norway in the period from 2005 until 2015. It employs an analytic framework that examines the sensitivity of the economical channels that connect the government budget of Norway to the offshore economy. Data was gathered from the reports provided by the Ministry of Finance, Statistics Norway and Norges Bank. Findings suggest that oil price is an important factor affecting the government revenues and expenditures and that from the assesses channels only the channel of Government Pension Fund Global in Norway is the least sensitive to fluctuation in the oil prices.
Klíčová slova:
Norway; Petroleum taxes; Government Pension Fund Global; Government budget; Oil prices

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 2. 2016
Datum podání práce:
20. 5. 2016
Datum obhajoby:
08.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56584_xyarh00.pdf [2,38 MB]
Oponentura:
53044_proj04.pdf [370,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
56584_xpeks00.pdf [189,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56584/podrobnosti