Kurzové sázení

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kurzové sázení
Autor práce:
Kuruc, Michal
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Čabla, Adam
Osoba oponující práci:
Malá, Ivana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with problematics of odds betting. The goal of this thesis is to inform the reader about betting shops, betting environment and basic hypothesis about how to became a successful person in betting. The other goal is to test selected betting strategies and figure out if it is possible to make long-term profit from odds betting. In the theoretical part I show the probable dysfunction of the roulette strategy called martingale. Then I test selected betting strategies on real football results. The thesis may also be used as some kind of simple manual about how to make betting analysis and getting the results from them. The results of this work show that there is probably no guaranteed way how to make profit from odds betting but I think that this thesis can be used to gain some advantages in the betting environment.
Klíčová slova:
probability; betting analysis; odds betting; roulette

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 12. 2016
Datum podání práce:
22. 5. 2017
Datum obhajoby:
15.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61395_kurm01.pdf [1,21 MB]
Veřejná příloha:
15524_kurm01.xlsx [108,37 kB]
Oponentura:
52695_malai.pdf [149,74 kB]
Hodnocení vedoucího:
61395_xcaba02.pdf [198,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61395/podrobnosti